Pētījumu arhīvs

Stumbru kaitēkļu savairošanās risku apzināšana Lubānas iecirknī un Stiklu purva degumā. Priežu audžu tīkllapsenes savairošanās prognoze Nīcgales iecirknī
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 2.1.2020
Beigu datums: 31.12.2020

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas Valsts meži".

Pētījuma mērķis ir apzināt egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumu efektivitāti, izvērtēt stumbra kaitēkļu savairošanās riskus dabas lieguma "Stiklu purvi" deguma teritorijā un tai pieguļošām mežaudzēm un izstrādāt priežu audžu tīkllapsenes savairošanās prognozes 2021. gadam.

Pētījuma zinātniskais pārskats 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.