Pētījumu arhīvs

Dažādu meža atjaunošanas paņēmienu pielietošanas iespēju analīze platībās, kur veikta celmu izstrāde enerģētiskās koksnes sagatavošanai
Projekta vadītājs: Valentīns Lazdāns
Sākuma datums: 27.3.2008
Beigu datums: 20.11.2008

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.