Pētījumu arhīvs

Galveno koku sugu fenolsavienojumi un to izmantošanas iespējas
Projekta vadītājs: Māris Daugavietis
Sākuma datums: 1.1.2009
Beigu datums: 31.12.2009

Pētījuma finansētājs – Latvijas Zinātnes padome.

Pētījuma mērķis: izvērtēt Latvijas galveno koku sugu (egle, priede, bērzs, apse, baltalksnis) biomasas sastāvdaļu (mizas, zaleņa, koksnes) fenolsavienojumu sastāvu un īpašības iespējamai fenolsavienojumu izmantošanai par marķieriem rezistentu klonu hibrīdu atlasei, fenolsavienojumu kā bioloģiski aktīvu savienojumu izmantošanai citās tautsaimniecības nozarēs. Izstrādāt fenolsavienojumu ieguves tehnoloģijas.

Galvenie darba uzdevumi: noteikt mazmolekulāro fenolsavienojumu grupu saturu un sastāvu zalenī, mizā un koksnē un to sastāva atšķirības dažādas rezistences kokiem un hibrīdiem. Izvērtēt fenolsavienojumu ietekmi uz meža fitopatogēnu, piemēram, Heterobasidion annosum attīstību.

Pētījumi dos jaunas atziņas par fenolsavienojumu īpašībām un izmantošanas iespējām, nodrošinās teorētiskos pamatus to ražošanas tehnoloģiju izstrādei un pielietošanai.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.