Agnis Šmits
Agnis Šmits
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 26543584
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.