Kristaps Makovskis
Kristaps Makovskis
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.oec.
Telefons: 26376045
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-4943-1912

Jaunākās publikācijas

  • Anslan S., Mikryukov V., Armolaitis K., Ankuda J., Lazdina D., Makovskis K., Vesterdal L., Schmidt I.K., Tedersoo L. 2021. Highly comparable metabarcoding results from MGI-Tech and Illumina sequencing platforms. PeerJ, 9, e12254; https://doi.org/10.7717/peerj.12254
  • Makovskis K. 2021. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā / Fast-growing woody crop evaluation for biomass production on unused agricultural lands in Latvia. Promocijas darbs zinātniskā grāda Ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Thesis (Dr. oec.). LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte/ LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture
  • Makovskis K., Popluga D., Colmorgen F., Gerdes H., Lazdina D. 2021. Assessment of fast-growing tree plantation using the analytic hierarchy process – ahp methodology (Case study situation in Latvia). European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 2021, 288-290.
  • Makovskis K., Lazdina D., Gusarevs I., Gusarevs G. 2021. Trapezoidal drainage bucket and MPVS mounding device productivity and mound quality comparison. In: Proceedings of 20th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development 2021", Virtual, Jelgava, 26-28 May 2021. Jelgava: LUA, Vol. 20, p. 1331-1336; https://doi.org/10.22616/ERDev.2021.20.TF292

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.