Juris Rieksts-Riekstiņš
Juris Rieksts-Riekstiņš
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.oec.
Telefons: 26829099
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.