Agita Treimane
Agita Treimane
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 26672994
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Donis J., Zdors L., Šnepsts G., Treimane A., Kitenberga M., Jansons A. 2022. Trees as a Legacy of Forest Fires in Scots-Pine-Dominated Stands: Case Study in Latvia. Environ. Sci. Proc., 17, 20; https://doi.org/10.3390/environsciproc2022017020
  • Bārdule A., Jūrmalis E., Lībiete Z., Pauliņa I., Donis J., Treimane A. 2020. Use of retail market data to assess prices and flows of non-wood forest products in Latvia. Silva Fennica, 54(3), 10341; https://doi.org/10.14214/sf.10341

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.