Santa Kalēja
Santa Kalēja
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26548620
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-8971-4218

2020. gada 30. decembrī aizstāvēts mežzinātņu doktora grāds par pētījumu "Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē".


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.