Māris Laiviņš
Māris Laiviņš
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.hab.geogr.
Telefons: 29424121
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Heinken T., Diekmann M., Liira J., Orczewska A., Schmidt M., Brunet J., Chytrý M., Chabrerie O., Decocq G., de Frenne P., Dřevojan P., Dzwonko Z., Ewald J., Feilberg J., Graae B.J., Grytnes J.-A., Hermy M., Kriebitzsch W.-U., Laiviņš M., Lenoir J., Lindmo S., Marage D., Marozas V., Niemeyer T., Paal J., Pyšek P., Roosaluste E., Sádlo J., Schaminée J.H.J., Tyler T., Verheyen K., Wulf M., Vanneste T. 2022. The European Forest Plant Species List (EuForPlant): Concept and applications. Journal of Vegetation Science, 33(3), e13132; https://doi.org/10.1111/jvs.13132
  • Čekstere G., Osvalde A., Šņepsts G., Āboliņa L., Laiviņš M. 2021. Egles skuju dzeltēšana un barības vielu aprites traucējumi nosusinātās kūdras augtenēs [Yellowing of spruce needles and disturbances in nutrient circulation in drained peat soils]. Latvijas Veģetācija, 31, 5-40 
  • Laiviņš M., Čekstere G., Kaupe D. 2021. Nemoralisation of Pinus sylvestris and Picea abies Forest Stands in the Hemi-Boreal Zone: A Case Study from Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 299-309; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0043
  • Laiviņš M., Priede A., Kaupe D., Lazdiņš A. 2021. Succession of Xeric Calcareous Grassland Toward Thermophilous Oak Forest: The Case of Abava Valley, West Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 268-281; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0040
  • Šņepsts G., Donis J., Kaupe D., Laiviņš M. 2021. Deciduous Broad-Leaved Species (Quercus Robur, Tilia Cordata, Acer Platanoides and Ulmus Laevis) Forest Stand Productivity in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 239-247; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0036

Visas publikācijas 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.