Mārtiņš Lūkins
Mārtiņš Lūkins
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 29127565
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.