Linda Gerra-Inohosa
Linda Gerra-Inohosa
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 28625425
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-3798-7606

Jaunākās publikācijas

  • Bārdule A., Gerra-Inohosa L., Kļaviņš I., Kļaviņa Z., Bitenieks K., Butlers A., Lazdiņš A., Lībiete Z. 2022. Variation in the Mercury Concentrations and Greenhouse Gas Emissions of Pristine and Managed Hemiboreal Peatlands. Land, 11(9), 1414; https://doi.org/10.3390/land11091414 
  • Mežaka A., Strazdiņa L., Liepiņa L., Inohosa-Gerra L., Jansons Ā. Nitcis M. 2022. Rare epixylic liverwort Odontoschisma denudatum occurrence and cover in relation to dead log and forest stand characteristics in coniferous forest landscape. Nova Hedwigia, 115(1-2), 65-78; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2022/0708
  • Gerra-Inohosa L., Strazdiņa L. 2021. Relevance of Broad-Leaved Forest Stands for Maintaining Epiphytic Bryophyte Species and Functional Trait Diversity in Forest Landscape in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 310-318; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0044
  • Gerra-Ihohosa L. 2018. Saistība starp epifītu daudzveidību un koku sugu mežaudzēs ar parasto osi Fraxinus excelsior. Latvijas Veģetācija, 28, 75-85 

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.