Kristiāna Šica-Šteinberga
Kristiāna Šica-Šteinberga
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 26359516
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.