Arnis Gailis
Arnis Gailis
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 29198389
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5215-6715


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.