Kārlis Dūmiņš
Kārlis Dūmiņš
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 20382729
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.