Līva Legzdiņa
Līva Legzdiņa
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 29159226
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.