Toms Artūrs Štāls
Toms Artūrs Štāls
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.geogr.
Telefons: 29710113
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.