Toms Artūrs Štāls
Toms Artūrs Štāls
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.geogr.
Telefons: 29710113
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-7801-0255


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.