Edgars Jūrmalis
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 22144731
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.