Dace Treigute
Dace Treigute
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 29373697
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Daugaviete M., Lazdiņa D., Feldmane D., Treigute D., Daugavietis U., Celma S., Zuševica A. 2021. Sweet Cherry (Prunus avium L. syn. Cerasus avium Moench.): A Study of its Distribution in Latvia and Superior Clone Selection for Cherry Plantations for Wood in Local Climatic Conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 282-291; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0041

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.