Jordane Jean-Claude Champion
Jordane Jean-Claude Champion
Amats: mežsaimniecības inženieris
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Bc.ing.
Telefons: 25602421
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Champion J., Lazdins A., Spalva G. 2022. Short term impact of application of different doses of wood ash on greenhouse gas (GHG) emissions from peat. In: Proceedings of 21st International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, Latvia, 25-27 May 2022. Jelgava: LULST, p. 760–765; https://doi.org/10.22616/ERDev.2022.21.TF230

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.