Viktorija Vendiņa
Viktorija Vendiņa
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.
Telefons: 27124138
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.