Laima Ciseļonoka
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
E-pasts:
Darbības jomas:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.