Kaspars Liepiņš
Kaspars Liepiņš
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26444469
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-1179-8586

Jaunākās publikācijas

  • Bārdule A., Liepiņš J., Liepiņš K., Stola J., Butlers A., Lazdiņš A. 2021. Variation in Carbon Content among the Major Tree Species in Hemiboreal Forests in Latvia. Forests, 12(9), 1292; https://doi.org/10.3390/f12091292
  • Liepiņš J., Liepiņš K., Lazdiņš A. 2021. Equations for estimating the above- and belowground biomass of grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) and common alder (Alnus glutinosa L.) in Latvia. Scandinavian Journal of Forest Research, 36(5), 389-400; https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1937696
  • Adler A., Karacic A., Wästljung A.-C.R., Johansson U., Liepins K., Gradeckas A., Christersson L. 2021. Variation of growth and phenology traits in poplars planted in clonal trials in Northern Europe – implications for breeding. Bioenergy Research, 14, 426-444; https://doi.org/10.1007/s12155-021-10262-8
  • Liepiņš J., Lazdiņš A., Liepiņš K. 2018. Equations for estimating above- and belowground biomass of Norway spruce, Scots pine, Birch spp. and European aspen in Latvia. Scandinavian Journal of Forest Research, 33, 58-70; https://doi.org/10.1080/02827581.2017.1337923
  • Liepiņš J., Ivanovs J., Lazdiņš A., Jansons J., Liepiņš K. 2017. Mapping of basic density within European aspen stems in Latvia. Silva Fennica, 51(5), 7798; https://doi.org/10.14214/sf.7798
  • Liepiņš J., Liepiņš K. 2017. Koksnes blīvuma izmaiņas priedes, egles un bērza stumbru garenvirzienā. Grām.: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Zinātne un prakse nozares attīstībai" tēzes. Jelgava: LLU, LVMI Silava, 36.-37. lpp.
  • Liepiņš J., Liepiņš K. 2017. Mean basic density and its axial variation in Scots pine, Norway spruce and birch stems. In: Proceedings of 23th International Scientific Conference "Research for Rural Development 2017". Jelgava: LUA, Vol. 1, p. 21-27; https://doi.org/10.22616/rrd.23.2017.003

Visas publikācijas 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.