Mudrīte Daugaviete
Mudrīte Daugaviete
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.sc.ing.
Telefons: 29154265
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Daugaviete M., Lazdiņa D., Feldmane D., Treigute D., Daugavietis U., Celma S., Zuševica A. 2021. Sweet Cherry (Prunus avium L. syn. Cerasus avium Moench.): A Study of its Distribution in Latvia and Superior Clone Selection for Cherry Plantations for Wood in Local Climatic Conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 282-291; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0041
  • Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņa D., Lazdiņš A. 2017. Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava, DU AA "Saule".
  • Daugaviete M., Lazdiņa D., Lazdiņš A., Daugavietis U. 2017. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu produktivitāte un ekonomiskais novērtējums. Grām.: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Zinātne un prakse nozares attīstībai" tēzes. Jelgava: LLU, LVMI Silava, 20. lpp.

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.