Pēteris Zālītis
Pēteris Zālītis
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.habil.silv.
Telefons: 29136962
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.