Inga Zariņa
Inga Zariņa
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 29356372
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Zeltiņš P., Gailis A., Zariņa I. 2021. Long-term performance of Norway spruce in two provenance trials in Latvia. Baltic Forestry, 27(1), 195; https://doi.org/10.46490/BF195
  • Gailis A., Zeltiņš P., Purviņš A., Augustovs J., Vīndedzis V., Zariņa I., Jansons Ā. 2020. Genetic parameters of growth and quality traits in open-pollinated silver birch progeny tests. Silva Fennica, 54(2), 10220; https://doi.org/10.14214/sf.10220

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.