Leonīds Zdors
Leonīds Zdors
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26358954
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.