Leonīds Zdors
Leonīds Zdors
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26358954
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Rums O., Straupe I., Zdors L. 2020. Comparision of regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. in Myrtillosa and Hylocomiosa forest types after shelterwood cuttings. In: Proceedings 26th Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2020". Jelgava: LULST, Vol. 35, p. 55-60; https://doi.org/10.22616/rrd.25.2019.008

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.