Guntars Šņepsts
Guntars Šņepsts
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 26189545
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.