Vilnis Šķipars
Vilnis Šķipars
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv., Mg.biol.
Telefons: 22130449
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-2732-8607


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.