Natālija Burņeviča
Natālija Burņeviča
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 25951553
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-6985-8935


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.