Alda Stepanova
Alda Stepanova
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 26374362
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Šuba J., Žunna A., Bagrade G., Done G., Lūkins M., Ornicāns A., Pilāte D., Stepanova A., Ozoliņš J. 2021. Closer to Carrying Capacity: Analysis of the Internal Demographic Structure Associated with the Management and Density Dependence of a Controlled Wolf Population in Latvia. Sustainability, 13(17), 9783; https://doi.org/10.3390/su13179783

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.