Endijs Bāders
Endijs Bāders
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 27043293
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-0447-0838


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.