Vārds Uzvārds Amats E-pasts
Ansis Actiņš Direktora vietnieks
Rihards Bērziņš plānošanas inženieris
Sandra Deičmane galvenā grāmatvede
Jurģis Jansons Direktors
Anita Kalniņa grāmatvede
Ilva Konstantinova Informācijas centra vadītāja
Ieva Lācenberga-Rocēna Attīstības vadītāja
Ņina Nikoņenoka grāmatvede
Ilze Zepa bibliotēkas vadītāja
Signe Zommere Sekretariāta vadītāja

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.