Karīna Dukule-Jakušenoka
Amats: projekta eksperte
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.