Baiba Jansone
Baiba Jansone
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-4359-7882

Jaunākās publikācijas

  • Jansone B. 2020. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā / Variation of height growth of young pure Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava
  • Jansone B., Neimane U., Šēnhofa S., Matisons R., Jansons Ā. 2020. Genetically Determined Differences in Annual Shoot Elongation of Young Norway Spruce. Forests, 11(12), 1260; https://doi.org/10.3390/f11121260
  • Jansone B., Samariks V., Okmanis M., Kļaviņa D., Lazdiņa D. 2020. Effect of High Concentrations of Wood Ash on Soil Properties and Development of Young Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Sustainability, 12(22), 9479; https://doi.org/10.3390/su12229479
  • Jansone B., Sisenis L., Pilvere I., Vinters M., Bickovskis K. 2020. Influence of drainage reconstruction on radial increment of conifers: case study. In: Proceedings 26th Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2020". Jelgava: LULST, Vol. 35, p. 42-46; https://doi.org/10.22616/rrd.26.2020.006

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.