LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums "Ilgtspējīga augsnes resursu izmantošana mainīga klimata apstākļos (SUCC)"

 

LVMI Silava sadarbībā ar Tartu Universitāti, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru un Norvēģijas Arktikas universitāti šogad uzsākusi pētījuma "Ilgtspējīga augsnes resursu izmantošana mainīga klimata apstākļos (SUCC)" (līguma numurs 1.4-6/19/2) īstenošanu.

Pētījumam ir 5 uzdevumi:

1. Izstrādāt jaunas molekulārās metodes, lai ātri identificētu dažādu mikroorganismu grupas un novērtētu to organisko vielu mineralizācijas un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju potenciālu;

2. Noskaidrot klimata izmaiņu ietekmi uz augu biomasā uzkrātā oglekļa sadalījumu un CO2 piesaisti augsnē ģeogrāfiskā platuma gradienta griezumā;

3. Novērtēt ar klimata izmaiņām saistītos ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus dažādos mežsaimniecības un augsnes oglekļa bilances aspektos;

4. Noteikt lauksaimniecības zemes apmežošanas ekoloģisko ilgtspēju;

5. Attīstīt ilgtspējīgas mežsaimniecības praksi un citus zemes izmantošanas paņēmienus, lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, vienlaicīgi nodrošinot meža produktivitātes pieaugumu.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA) Finanšu instruments 2014.–2021. gadam. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.05.06. 9:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.