LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Uzsākts lāču monitorings 2020-2023

LVMI Silava meža faunas un medniecības pētniecības virziens sadarbībās ar LVMI Silava Ģenētisko resursu centru uzsācis Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstītu pētījumu "Lāču monitorings 2020-2023".

Pētījums turpināsies trīs gadus. Tā galvenie darba uzdevumi būs (1) lāča darbības pēdu uzskaite 2020., 2021. un 2022. gadā septiņās Natura 2000 teritorijās un trijās vietās ārpus Natura 2000 teritorijām, kur pēdējo trīs gadu laikā novērota lāču klātbūtne, (2) molekulāri ģenētiskais monitorings 2020., 2021. un 2022. gadā atbilstoši "Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm” sniegtajām metodēm, (3) apmācību jeb kalibrācijas semināru organizēšana katru gadu sabiedrības daļai, kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko materiālu saturošus paraugus, kā arī (4) ikgadējo pārskatu sagatavošana, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem.

Plašāk par pētījumu tā profillapā šeit.

Publicēta 2020.06.01. 11:20:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.