LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Uzsākts pētījums jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrādei

 

Š.g. 1. jūlijā LVMI Silava uzsākts pētījums Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – "Blue smoke"
(Development of a new food smoking technology to reduce concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (benzpyrene) in smoked meat products – "Blue smoke")

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/092)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
Pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Pētījuma vadošais partneris ir SIA LINDA-1, sadarbības partneris – LVMI Silava.

Pētījuma mērķis: ir iegūt intelektuālā īpašumā tiesības un ekonomiskās priekšrocības, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu jaunu pārtikas kūpināšanas tehnoloģiju, kas sastāvēs no kūpināšanas iekārtas ar automatizētu vadību un tai speciali izstrādāta kurināmā, kas kompleksā veida nodrošinās, ka pārtikas produktu kūpināšanas procesa izmantotie, koksnes dabīgās degšanas rezultātā iegūtie dūmi tiek radīti un kontrolēti tādā veida, ka kūpinājuma produkcija atbilst EK noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz benzpirena koncentrāciju, vienlaicīgi saglabājot gala produkta uzturvērtības un organoleptiskās īpašības.

Pētījuma profillapa šeit.

Publicēta 2020.07.02. 10:28:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.