LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Tiek uzsākts ERAF pētījums atbalsta rīka izveidei meža ražības paaugstināšanai

Šodien, 1. septembrī LVMI Silava meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētniecības virziena grupa uzsāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu pētījumu "Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi" (Nr. 1.1.1.1/19/A/111) programmā "Izaugsme un nodarbinātība", tā specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".

Pētījuma, kas turpināsies līdz 2023. gada 31. augustam, mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta (rīka) prototipu, kas nodrošinās iespējas efektīvākai ģenētiskā ieguvuma izmantošanu skujkoku audžu ražības paaugstināšanai, pirmo reizi kompleksi vērtējot gan klimata, gan praksē realizējamā selekcijas efekta ietekmi. Izmantojot izstrādāto sistēmu būs iespējams veikt piemērotākā meža reproduktīvā materiāla izvēli konkrētai teritorijai, nodrošinot augstu meža ražību nākotnē. Plānots arī saņemt autorapliecību par prototipa "Modelis lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmai klonu materiāla izvēlei" izstrādi.

Mērķa sasniegšanai, izvirzītas šādas aktivitātes:

  • Klimata pārneses funkciju (šī brīža klimata līdzības ar kādā teritorijā nākotnē sagaidāmo klimatu raksturošanai) pilnveide;
  • Nekontē prognozētā klimata atbilstības dažādu skujkoku provenienču augšanai novērtēšana;
  • Ģenētiskā ieguvuma novērtēšana;
  • Nelineāru klimata un koku augšanas attiecību modeļu izstrāde;
  • Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izstrāde.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.09.01. 9:00:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.