LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Turpinās vilku un lūšu Latvijas populācijas dinamikas pētījuma īstenošana: aktualitātes

  

LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens 2020. gada janvārī uzsāka pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu.

Pētījuma īstenošanu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Pētījumā plānots raksturot Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizēti vilku uzbrukumus mājlopiem, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus. Izmantojot vairāk nekā 15 gadu laikā ievākto datu materiālu, tiek izstrādāti ekoloģiski modeļi, lai prognozētu situācijas atkarībā no dažādām demogrāfisku, vides apstākļu, medību intensitātes u.c. parametru vērtībām.

Šā brīža pētījuma etapā turpinās uzsāktie populācijas dinamikas pētījumi un zinātnisku publikāciju sagatavošana sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta Luke un Japānas Kindai Universitātes pētniekiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir arī pētnieka Jurģa Šubas zinātniskās kvalifikācijas celšana un jaunu prasmju apguve. Tā 2020. gada oktobrī pētnieks neklātienē uzsāka Helsinku Universitātes doktorantūras skolas LUOVA kursa "Linking Data and Ecological Models" apguvi.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.10.21. 14:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.