LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums

   

LVMI Silava uzsāk pētījuma "Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs" (pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/685) īstenošanu.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētus vienādojumus meliorācijas grāvju radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas organiskās augsnēs zālājos, aramzemēs, meža zemēs, kā arī izveidot attālās izpētes metodi SEG emisiju no grāvjiem uzskaitei un prognozēšanai.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2021.01.13. 10:43:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.