LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums

  

LVMI Silava uzsāk pētījuma "Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm" (pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/695) īstenošanu.

Pētījuma mērķis ir novērtēt klimata izmaiņu iespējamo ietekmi uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm egles, priedes, melnalkšņa un bērza audzēs ar meliorētām vai dabiski mitrām organiskām augsnēm un izstrādāt vienādojumus oglekļa ieneses modelēšanai mainīgos klimatiskajos apstākļos.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2021.01.14. 14:35:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.