LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Uzsākts ERAF pētījums "Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus"

 

2020. gada decembrī uzsākta Eiropas Savienības ERAF pētījuma (projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/095) "Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus” īstenošana.Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Bioloģiskās daudzveidības Konvencijas un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķos (RIS3), izvērtējot sēņu jauktās suspensijas (Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta un Sistotrema brinkmannii) efektivitāti pret sakņu piepes Heterobasidion infekciju skuju koku celmos.

Izpēte tiks veikta vairākos posmos: P. gigantea, B. adusta un S. brinkmannii izolātu izvēle un to mijiedarbības novērtējums; P. gigantea, B. adusta un S. brinkmannii izolātu jaukto suspensiju augšanas dažādu skuju koku koksnē un to antagonisma pret Heterobasidion spp. novērtējums; P. gigantea, B. adusta un S. brinkmannii audzēšanas metodikas uz dažādiem bioatkritumiem pilnveidošana; jauna preparāta pielietošanas tehnoloģijas izstrāde; jauna preparāta patentēšana un intelektuālā īpašuma līguma noslēgšana.

2020. gada decembrī uzsākta P. gigantea, B. adusta un S. brinkmannii izolātu atlase un to augšanas ātruma un antagonisma pret H. annosum un H. parviporum novērtējums.

Pētījuma rezultātā ir paredzēts izstrādāt jaunu sēņu sporu suspensiju preparātu, optimizēt to rūpniecības tehnoloģiju un celmu apstrādes metodiku.

Pētījuma profillapa šeit.

Publicēta 2021.01.04. 10:10:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.