LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanai lauksaimniecībā

 

LVMI Silava uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (vienošanās Nr. 2021/6e-JP/SAD (ZM Nr. 2021/20)) īstenošana. Projekta finansējums ir 1,83 miljoni EUR (Norvēģijas grantu finansējums 1,56 miljoni EUR, nacionālais līdzfinansējums 0,27 miljoni EUR). Partnera kopējās attiecināmās izmaksas: 150 002,50 EUR (Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā, Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% apmērā).

Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu ilgtspējīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumu ieviešanā un nacionālo augsnes datu uzlabošanā klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā. LVMI Silava piedalās 2. aktivitātes "Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide" 2.1. apakšaktivitātes "Augsnes oglekļa monitoringa tīkla izveide lauksaimniecībā izmantojamā zemē (LIZ)" un 3. aktivitātes "SEG emisiju faktoru izstrāde un priekšlikumu sagatavošana iegūto emisiju faktoru iekļaušanai nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā" īstenošanā.

Galvenās 2021. gadā paveicamās darbības 2.1. aktivitātē ietver augsnes paraugu ievākšanas un fizikāli ķīmiskās testēšanas metodikas izstrādi un kritēriju izstrādi augsnes oglekļa monitoringa punktu izvēlei (sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu), augsnes oglekļa monitoringa punktu atlase un augsnes paraugu ievākšana. 3. aktivitātē paredzēts ierīkot pētījumu objektus, sagatavot izmēģinājuma objektu ģeotelpisko datu slāni un uzsākt siltumnīcefekta gāzu emisiju, CO2 piesaistes un papildus nosakāmo parametru mērījumus.

2021. gada pirmajos divos ceturkšņos izstrādāti kritēriji un sagatavots protokols augsnes oglekļa monitoringa punktu izvēlei un metodika augsnes paraugu ievākšanai un fizikāli-ķīmiskai testēšanai, kā arī atlasīta reprezentatīvā punktu kopa (342 punkti) 200 augsnes oglekļa monitoringa punktu izveidei. Siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoru izstrādei atlasīta izmēģinājumu objektu kopa (3 objekti), sagatavots objektu apraksts un izvietojuma ģeotelpisko datu slānis, kā arī uzsākti siltumnīcefekta gāzu emisiju un vides parametru mērījumi.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2021.08.02. 16:45:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.