LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Aicinām iesaistīties īstermiņa zinātniskās misijās

Aicinām iesaistīties LVM un LVMI Silava pētījumā "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam" zinātniskās izpētes darbos, īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas.

Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, plānota nelielu pētījumu veikšana par koku augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem. Paredzēti vienreizēji atbalsti – granti atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām ar pētījumu programmas tematiku saistītu 1–2 mēnešu ilgu pētījumu veikšanai. Atbalstu saņēmušām personām vai to grupai jāsagatavo rakstisks ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem (misijas mērķis, uzdevumi, izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un to interpretācija un secinājumi).

Izsludinām:

Pieteikšanos uz īstermiņa zinātniskajām misijām 2021. gadā. Īpaši aicinām sabiedriski aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas, zinātniskā darba pieredzi un datus studiju darbu izstrādei.

2021. gadā piedāvājam sekojošas tēmas:

  • arginīna fosfāta mēslojuma ietekme uz priedes un egles stādu ikgadējiem pieaugumiem un briežu dzimtas dzīvnieku veikto apkodumu intensitāti (LVM Pededzes iecirknis, 12 nogabali);
  • koksnes pelnu un kūdras granulēšanas tehnoloģiskā procesa un energobilances raksturojums (sadarbībā ar LVMI Silava, praktiskie darbi Salaspils);
  • augsnes ielabošanas līdzekļu izmantošanas ietekme uz koku (priede, bērzs un melnalksnis) augšanu demonstrējuma objektā Kaigu purvā.

Misijai pretendenti var pieteikties elektroniski līdz 10.oktobrim. Informācija par misiju un pieteikšanos šeit.

Publicēta 2021.09.28. 11:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.