LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izstrādātas gruntsūdens dziļuma kartes visai Baltijas valstu teritorijai

Mežzinātnes institūta "Silava" īstenotā pētījuma "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt)" ietvaros ir izstrādātas gruntsūdnes dziļuma kartes visai Baltijas valstu teritorijai ar 5 metru horizontālu izšķirtspēju. Izstrādātās gruntsūdens dziļuma kartes sniedz vēl nebijušas iespējas augsnes mitruma un organisko augšņu telpiskas izplatības modelēšanā. Tās kopā ar augsnes mitruma kartēm tiks izmantotas, lai pēc Zemes virsmas reljefa datiem novērtētu vēsturisko organisko augšņu izplatību un precizētu datus par organisko augšņu izplatību.

Pētījumu "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā (Life OrgBalt)" LVMI Silava īsteno kopš 2019. gada augusta, tā mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskas augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un sniegtu ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā saistību periodā pēc 2020. gada.

Detalizēta informācija par kartēm un to izstrādes modeli šeit.

Plašāka informācija par LVMI Silava īstenoto LIFE OrgBalt pētījumu LVMI Silava mājas lapā šeit.

Plašāka informācija par LIFE OrgBalt pētījumu projekta mājas lapā šeit.

Publicēta 2021.10.04. 11:29:05

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.