LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava dalība COST akcijas FP0903 pirmajā zinātniskajā konferencē

    

Laikā no 2010. gada 5. līdz 7. oktobrim Romā norisinājās COST akcijas FP0903 pirmā starptautiskā zinātniskā konference "Pētniecība, monitorings un modelēšana klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma ietekmes uz meža ekosistēmām izvērtēšanā" (Research, monitoring and modelling in the study of climate change and air pollution impacts on forest ecosystems). No Latvijas šajā akcijā piedalās LVMI „Silava” un institūta pārstāvji darbojas visās četrās akcijas darba grupās. Konferenci apmeklēja LVMI „Silava” pētniece Dr. Zane Lībiete-Zālīte un asistents Raitis Rieksts-Riekstiņš. Z. Lībiete-Zālīte sniedza prezentāciju par tēmu Latvijas meža monitoringa datu potenciālā izmantošana klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma ietekmes uz meža ekosistēmām analīzē, Raitis Rieksts-Riekstiņš sniedza prezentāciju Ilgtermiņa meža selekcijas izmēģinājumi kā instruments koku reakcijas uz klimata pārmaiņām monitoringā.

COST akcijas FP0903 galvenais uzdevums ir palielināt izpratnes līmeni par meža ekosistēmu pretošanās un pielāgošanās potenciālu klimata izmaiņām piesārņotā vidē, kā arī sasaistīt uz procesu analīzi vērstus pētījumus par klimata izmaiņām meža ekosistēmās, ilgtermiņa meža monitoringa programmas un meža modelēšanas instrumentus visaptverošos izpētes objektos. Konference tika organizēta ar mērķi apkopot un analizēt pieejamo informāciju saistībā ar 1.-3.darba grupas izvirzītajiem uzdevumiem:

  • 1.darba grupa - monitoringa dati, to pieejamība un analīze;
  • 2.darba grupa - robi zināšanās un modelēšana;
  • 3.darba grupa - protokoli un parauglaukumi.

Konferences darbs bija organizēts sesijās atbilstoši darba grupām.

Konference noslēdzās ar apaļā galda diskusiju, ko vadīja Rihards Fišers (ICP Forests). Tika sniegts kopsavilkums par esošajiem monitoringa tīkliem, kā arī apkopotas galvenās konferencē analizētās tēmas, uzsverot tādus jautājumus kā zinātniskā dialoga nepieciešamība starp pētniecību, monitoringu un modelēšanu, parametru un metožu standartizācijas problēma, kā arī datu pieejamība.

Simpozija apmeklējums bija plānots ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" 3. aktivitātes
"Dalība zinātniskos kongresos un konferencēs" ietvaros.

Publicēta 2010.10.15. 10:59:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.