LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Starptautiska zinātniska konference "Koku un mežaudžu adaptācija un tās veicināšanas iespējas"

 

No 18.-21. oktobrim norisinājās Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Igaunijas Mežsaimniecības un lauku inženieru institūta Igaunijas Dabas zinātņu universitātes rīkotā starptautiska zinātniskā konference "Koku un mežaudžu adaptācija un tās veicināšanas iespējas".

Konferences ietvaros referenti no 11 valstīm (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, ASV, Polijas, Slovākijas, Vācijas, Spānijas) nolasīja vairāk kā 20 referātus par savā valstī veiktajiem jaunākajiem pētījumiem meža apsaimniekošanas nozarē saistībā ar klimata izmaiņām.

Konferences ietvaros līdztekus norisinājās Eiropas Savienības INTERREG IVC projekta FUTUREforest starptautiskais seminārs „Meža nozares potenciālais ieguldījums globālās klimata politikas kontekstā”. Semināra diskusijās piedalījās gan projekta FUTUREforest partnervalstu meža nozares eksperti, gan Latvijas meža nozares un klimata politikas eksperti par atsevišķiem jautājumiem (meža loma oglekļa piesaistē, labas prakses vadlīniju izstrāde meža apsaimniekošanai klimata izmaiņu kontekstā un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde meža politikas jautājumiem meža adaptācijas jomā), kas norisinājās visas nedēļas garumā. Plašāka informācija par projekta FUTUREforest starptautisko semināru Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas mājas lapā (http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1970&id=11290) un konferences ietvaros izdotajā informatīvajā materiālā „Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā” par Interreg IVC programmas projekta FUTURE forests  veikto pētījumu rezultātiem (skat. pielikumā pievienoto informatīvo materiālu).

Konferences ietvaros tika sniegta informācija par a/s „Latvijas Valsts meži” finansētā projekta „Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām” pētījumu pirmajiem iegūtajiem rezultātiem, kā arī ESF projekta „Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē” pētījumu rezultātiem, prezentējot tos, lasot referātus (skat. pielikumā pievienoto kopsavilkumu grāmatu) un atrādot tos dabā (skat. pielikumā pievienotos attēlplakātus).

Plašāka informācija:

 Attēlplakāti:

Publicēta 2010.10.26. 12:04:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.