LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē par mežu ugunsgrēkiem

Pagājušajā nedēļā, no 3.–6. maijam, Alghero, Itālijā notika starptautiska zinātniskā konference par mežu ugunsgrēkiem III International conference on fire behavior and risk, kurā zinātnieki no visas Eiropas, to skaitā Āris Jansons un Jānis Donis no LVMI Silava, dalījās ar jaunākajām zināšanām  par klimatisko un antropogēno faktoru ietekmi uz meža degšanu dažādās klimata joslās.

Uzstājoties konferencē ar ziņojumu "Trees as a legacies of forest fires in Scots pine dominated stands: case study in Latvia", LVMI Silava zinātnieki prezentēja pētījuma "Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem" rezultātus, raksturojot parastās priedes īstermiņa atbildes reakciju uz uguns ietekmi, kā arī pētījumā iegūtos rezultātus par degmateriāla mitruma izmaiņām sezonas un diennakts laikā, kas ir nozīmīgi ugunsbīstamības raksturošanai.

Konferences laikā zinātniekiem savu pētījuma rezultātus bija iespēja salīdzināt ar citu valstu pētnieku atziņām, kas iegūtas līdzīgi veiktos pētījumos kā Latvijā – atkārtoti ievācot paraugus un nosakot mitrumu, un laboratoriski, analizējot dažāda sastāva nobiru paraugu aizdegšanās rādītājus, t.sk. degšanā izdalīto enerģiju. Iegūtās atziņas un pieredze būs nozīmīgas turpmākā ugunsbīstamības raksturošanas modeļa (sistēmas) izstrādes darbā, veicinot pētījuma jomas attīstību un turpmāku starptautisko sadarbību mežzinātnē.

Plašākā informācija par konferenci šeit.

 

LVMI Silava pētījumā "Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem" (plašāka informācija šeit) noskaidrots, ka 40–60 gadus vecām priedēm, kuras izdzīvojušas pēc ugunsgrēka, pieaugums ir mazāks (negatīvs kumulatīvais papildus pieaugums) nekā kontroles kokiem. Savukārt kokiem, kuru vecums pārsniedz 100 gadus, negatīvs kumulatīvais papildus pieaugums ir gadījumos, kad to stumbra apdeguma augstums pārsniedz 3 m vai ir zemāk par 1 m (tātad nozīmīgāk ietekmējot koka saknes). Izdzīvojušajām jaunākām priedēm (40–60 g. v.) pieauguma samazinājums (negatīvs kumulatīvais papildus pieaugums) ir lielāks nekā vecākiem kokiem. Savukārt, ja apdeguma augstums ir starp 1 m un 3 m, izdzīvojušajiem kokiem, kuru vecums pārsniedz 100 gadus, var veidoties pozitīvs papildus pieaugums.

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē meža ugunsgrēku režīmu, ir klimats – tā pārmaiņas ietekmēs gan ugunsgrēku izcelšanās varbūtību (piemēram, ilgstošākos sausumos mazinoties nobiru mitruma diennakts svārstībām), gan sezonālo sadalījumu (būtiski pieaugot pavasara ugunsgrēku riskam). Ugunsgrēki ietekmē ne tikai meža ekosistēmu un kokaudzes ekonomisko vērtību, bet arī mežu kapacitāti mazināt klimata pārmaiņas, tādēļ tiek meklētas un piedāvātas iespējas šo risku mazināt un attīstītas pieejas, kā prognozēt ugunsgrēka izplatīšanos tā notikšanas laikā, līdz ar to palīdzot ugunsdzēsībā.

Publicēta 2022.05.11. 11:35:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.