LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Starptautisks seminārs par klonālo augu ģenētisko resursu vākšanu un dokumentēšanu

No 2010. gada 12.-16. septembrim LVMI "Silava" Ģenētisko resursu centra speciālisti Agnese Gailīte, Anita Gaile un Dainis Ruņģis piedalījās Nordic-Baltic seminārā „Documentation and access to information and material of vegetatively propagated plants and forest resources”, kas notika Tartu (Igaunijā). Seminārā tika prezentēts aktivitātes klonālo augu ģenētisko resursu vākšanā un dokumentēšanā. Seminārs bija ļoti būtisks Latvijas ģenētisko resursu dokumentēšanai, jo visas Baltijas valstis izmanto NordGen izveidoto SESTO datubāzi. Tika pārrunātas iespējas veikt izmaiņas šajā datubāzes struktūrā, lai varētu precīzāk dokumentēt arī klonālos augus. Pieņemts lēmums dot iespēju visiem SESTO lietotājiem izmēģināt izmainīto datubāzes struktūru, un sniegt NordGen IT speciālistiem ieteikumus par datubāzes uzlabošanu.

Pēc semināra LVMI "Silava" pārstāvji piedalījās kārtējā Nordic-Baltic augu ģenētisko resursu sanāksmē, kur tika prezentēti pagājušā gada aktivitātes augu ģenētisko resursu jomā. Tālāk tika diskutētas turpmākas finansēšanas iespējas augu ģenētisko resursu jomā.

Simpozija apmeklējums bija plānots ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" 3. aktivitātes "Dalība zinātniskos kongresos un konferencēs" ietvaros.

Publicēta 2010.10.04. 15:58:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.