LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Ziemeļvalstu, Baltijas un Atlantijas valstu mežzinātnes institūtu direktoru sanāksme

Šī gada 17.novembrī Kopenhāgenā notika Ziemeļvalstu, Baltijas un Atlantijas mežzinātnes direktoru sanāksme, kuru apmaksā Ziemeļvalstu ministru padomes budžets, kā arī ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" kongresu un konferenču apmeklējumiem paredzētais budžets. Sanāksme tika apvienota ar Eiropas Meža Zinātnes Ziemeļu (EFI-NORD) biroja inaugurāciju. LVMI Silava sanāksmē pārstāvēja direktora vietnieks Ansis Actiņš un starptautisko projektu koordinators Jānis Vuguls.

Sanāksmes pirmajā daļā pārstāvēto institūtu vadītāji informēja par iepriekšējā gadā notikušajām izmaiņām un nozīmīgākajām aktivitātēm institūtos. Ar savu institūciju darbību detalizēti iepazīstināja visu dalībvalstu pārstāvji.

LVMI Silava pārstāvis Ansis Actiņš informēja par institūta galvenajām aktivitātēm 2009. un 2010.gadā – dalība ESF, ERAF un Kompetences centru projektu konkursos un plāniem zinātnes infrastruktūras attīstībā. Viens no ERAF finansētajiem projektiem paredz atbalstu LVMI Silava starptautiskajai atpazīstamībai un sadarbībai, kura ietvaros paredzēts palielināt sadarbību starptautiskajās programmās.

Dānijas mežu un ainavu institūta vadītājs Niels Elers Koch, kurš šobrīd ir ievēlēts arī par IUFRO prezidentu informēja par organizācijas struktūru un par pēdējā pasaules kongresā apstiprinātajām sešām galvenajām prioritātēm meža zinātnē – mežs cilvēkiem, bioenerģija, klimata izmaiņas un mežsaimniecība, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, meža un ūdens resursu mijiedarbība, meža resursi nākotnei.

Turpinājumā tika prezentēts Atlantijas fonds NORA (www.nora.fo) , kura mērķis ir atbalstīt dažādas uzņēmējdarbību un pētniecību reģionā, galvenokārt orientējoties uz sadarbību starp Īslandi, Grenalandi, Norvēģiju, Fāreru salām un Kanādu.

Ziemeļu meža zinātnes sadarbības centra (SNS) pārstāve Katrine Hahn informēja par institūcijas struktūru un iepriekšējos gados paveikto atbalstot daudzus Ziemeļvalstu meža zinātnes sadarbības projektus. Daļu no SNS funkcijām plānots pārņemt jaunizveidotajam EFI-NORD. Tā vadītājs Mika Mustonen būs galvenais valstu savstarpējās sadarbības veicinātājs un koordinētājs, turpinot sadarbību arī ar SNS.

Sanāksmes nobeigumā Hannu Raito (Somija) kā EFI-NORD padomes pārstāvis informēja par 16.novembra padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešama Eiropas mežzinātnes institūciju ciešāka sadarbība un intensīvāka informācijas aprite, savā starpā apmainoties ar pētījumos iegūto kompetenci. Padomes sēdē tika ierosināti vairāki temati, tīklveida sadarbībai, kur tika aicināti pievienoties visu ieinteresēto valstu pārstāvji. Tika nolemts sākt sadarbību vairākos tematos, daži no tiem - „Īstermiņa mežsaimniecība hibrīdapšu audzēs” (Short-rotation hybrid aspen forestry), „Veģetācijas dinamika saimnieciski neskartajos mežos (Vegetation dynamics in natural forests), pārējās idejas apkopoja EFI-NORD vadītājs Mika Mustonen. Tās tiks izsūtītas visiem sanāksmes dalībniekiem ar mērķi paplašināt institūciju starptautisko sadarbību un savstarpējās kompetences apmaiņu. Pēc sanāksmes notika EFI-NORD biroja inaugurācija un savstarpējā komunikācija neformālā gaisotnē.

LVMI SILAVA pārstāvji šajā vizītē ieguva vērtīgus starptautiskos kontaktus un uzaicinājumos piedalīties starptautiskajos pētnieciskajos projektos.


IUFRO prezidenta un Dānijas meža un ainavu institūta vādītāja Niels Ellers Koch uzruna EFI-NORD biroja inaugurācijas ceremonijā.

Publicēta 2010.11.30. 13:12:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.